Co to jest GIS (Geographic Information System)?

Dla lepszego zilustrowania istoty GIS, porównajmy go ze zwykłą papierową mapą. Podstawową korzyścią, jaką daje GIS jest możliwość pracy na całym obszarze opracowania. Dla przykładu miasto Kielce leży na 11 arkuszach mapy topograficznej w skali 1:10000. Gdyby skleić wszystkie arkusze, żeby otrzymać jedną mapę całego miasta to zajęłyby one obszar prostokąta o wymiarach 140 na 180 cm. W GIS możemy pracować na całym interesującym nas obszarze i przy pomocy systemu analizować dane zgromadzone w jego bazach tworząc dowolne, potrzebne nam zobrazowania

Tradycyjna mapa papierowa zawiera z góry określony zestaw danych. Przez to, że wszystkie one zgrupowane są razem, często znaczna ich część pozostaje niezauważona. GIS daje możliwość zestawienia w jednym momencie wybranego zestawu danych. Korzystając z GIS można wyświetlić tylko te informacje, których w danym momencie potrzebujemy, można również zmienić kolejność wyświetlania danych.

Atrybuty opisowe to obok części geometrycznej integralny element danych GIS. Są to informacje dotyczące obiektów przestrzennych oraz informacje pośrednio związane z tymi obiektami. Np. obiekt "szkoła" może posiadać atrybuty opisowe takie jak np. adres, numer, patron, wysokość budynku, rok powstania, data ostatniego remontu, liczba klas, liczba uczniów, średnia z egzaminu gimnazjalnego, liczba olimpijczyków.

Przede wszystkim jednak GIS daje nam możliwość zarządzania danymi wejściowymi i uzyskiwania z nich zupełnie nowego rodzaju informacji.


Zawarte w serwisie Geoportalu Kielce dane oraz wygenerowane z niego wydruki mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Miasto Kielce nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z serwisu.KONTAKT

Urząd Miasta Kielce

Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych

tel. 41 36 76 100


Napisz do nas  
policz wszystkie kropki z kostek do gry


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce,
b) w przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl,
c) podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z obsługą przez Urząd Miasta w Kielcach formularza kontaktowego zamieszczonego w serwisie Idea Kielce,
d) przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi formularza kontaktowego, jednak nie dłużej niż przez 5 lat z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją niniejszej usługi,
e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem,
f) przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych,
g) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z korespondencją prowadzoną drogą elektroniczną i przetwarzania jej dla celów wynikających z przedmiotu korespondencji, w tym zwłaszcza w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie lub zgłoszenie. W każdym momencie ma Pani/Pan prawo odwołać swoją zgodę składając stosowne oświadczenie w Urzędzie Miasta Kielce, Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych, ul. Strycharska 6, pok. 508.

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE